โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)

คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน อบต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ เข้าเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกพืชมะเกี๋ยง ผลิตภัณฑ์จากพืชมะเกี๋ยง การเรียนรู้การสำรวจพรรณไม้  และเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  ณ ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ และ หน่วยประสานงาน อพ.สธ.ม.แม่โจ้-แพร่  ณ ม.แม่โจ้-แพร่ฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 16/9/2565 16:35:10     ที่มา : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 420

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ต้อนรับและสนับสนุนการจัดค่ายเยาวชนรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นตามหลัก บ-ว-ร เพื่อขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
มื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ได้ต้อนรับและสนับสนุนการจัดค่ายเยาวชนรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นตามหลัก บ-ว-ร เพื่อขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ให้กับนักเรียน และคุณครูจากโรงเรียนบ้านแม่โจ้ และโรงเรียนสันสรายวิทายาคม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพร ปานง่อม เป็นวิทยากรในครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน จากโรงเรียนบ้านแม่โจ้ และโรงเรียนสันทรายวิทายาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
20 มิถุนายน 2567     |      48
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.”
วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 18 คน จาก 9 หน่วยงาน
19 มิถุนายน 2567     |      23
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย
เมื่อวันที่ 11 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วยการอบรมในครั้งนี้ จัดโดย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 11-14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีบุคลากรจากศูนย์แม่ข่าย และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ทั่วประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม จำนวน 26 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 98 คนโดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ นำทีมวิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สวนจิตรลดา จำนวน 6 คน เป็นวิทยากรบรรยาย และคุณกิติศักดิ์ ดวงสร้อยทอง จากบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุน การฝึกอบรมครั้งนี้
13 มิถุนายน 2567     |      36